סגולה נפלאה ועתיקת יומין ליום החופה:

סעודת עניים בעת שמחה
ב'בית התבשיל'

למי?

סעודה מבושלת ומזינה שמוענקת
למשפחות בני תורה עניים מרודים.

מתי?

הסעודה מחולקת ביוזמת 'בית התבשיל'
ביום השמחה ובשעת השמחה ממש.

למה?

סגולה עתיקה שעוברת מדור לדור:
"לתרום סעודה לעניים ביום החופה".

"אם אתה משמח את שלי -
אני משמח את שלך"

כולנו מכירים את המעשה בזוגתו הצדקנית של התנא רבי עקיבא, שניצלה מהכשת נחש ארסי שהסתתר בהינומה בליל חתונתה, בזכות שהעניקה את מנתה האישית בסעודת הנישואין לעני שעמד בפתח, וכבר אמרו חז"ל 'צדקה תציל ממוות'.

Previous slide
Next slide

ודברים נוראים כותב בספר
"חופת חתנים" מהקדמונים

"וכן לעניין שאמרו להרבות (בחתונה) במשתה ושמחה לא אמרו אלא ששון ושמחה של מצוה… שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמוח לב עניים ויתומים ואלמנות

שכל מי שמשמח לב האומללים האלה משמח את הקב"ה"

ביום הנשגב והמאושר בו זוכים אתם להכניס את צאצאיכם לחופה, ערכו 'סעודת עניים' והביאו עליכם ועל בניכם את ברכת העניים אשר תשביעו, ברכה שאין כמוה!

הזמנת סעודת עניים ביום החתונה

מזל טוב

בשעה טובה ומוצלחת

מאחלים לכם ולמשפחתכם רוב נחת מצאצאיכם מתוך הרחבה ושמחה, והבית אשר יבנה יבורך בשפע ברכה והצלחה עדי עד, בבני חיי ומזוני רויחי. אמן