כתובת לתרומות

בני ברק: ת.ד 392
רעננה: ת.ד 957

טלפון

1800-350-535

פקס

03-5703275

אימל

office@bhi.org.il