הרב קניבסקי - תרומה לבית התבשיל

תרומות לחגים הבעל"ט

סעודות ר"ה לנזקק

240 ₪

ערב ומוצאי יו"כ לנזקק

120 ₪

חג הסוכות לנזקק

720 ₪

סעודת חוה"מ לנזקק

60 ₪

כל חודש תשרי לנזקק

1440 ₪

סעודות ר"ה למשפחה

1440 ₪

ערב ומוצאי יו"כ למשפחה

720 ₪

חג הסוכות למשפחה

4320 ₪

סעודת חוה"מ למשפחה

360 ₪

כל חודש תשרי למשפחה

8640 ₪

ארוחה חמה
לילד רעב

36 ₪

סעודות שבת לילד רעב

96 ₪

ארוחה חמה
למשפחה רעבה

180 ₪

ארוחה לשבוע
לילד רעב

252 ₪

סעודות שבת למשפחה רעבה

480 ₪

ארוחות לחודש
לילד רעב

975 ₪

סעודת עניים

360 ₪