ליל הסדר לילד רעב

110 ₪

ליל הסדר למשפחה נזקקת

660 ₪

ארוחות חג הפסח לילד רעב

800 ₪

שולחן נזקקים לליל הסדר

960 ₪

ארוחות למשפחה לכל ימי הפסח

4800 ₪

שולחן נזקקים לכל ימי הפסח

7500 ₪

זה הישן:

ליל הסדר לילד רעב

110 ₪

ליל הסדר למשפחה נזקקת

660 ₪

ארוחות חג הפסח לילד רעב

800 ₪

שולחן נזקקים לליל הסדר

960 ₪

ארוחות למשפחה לכל ימי הפסח

4800 ₪

שולחן נזקקים לכל ימי הפסח

7500 ₪