בתרומה לבית התבשיל אתה יכול להיות סמוך ובטוח שסעודות החג הנשלחות לעניים הם מפדיון הכפרות שלך!

פדיון כפרות

36 ₪ לנפש

סעודת חג לרעבי 'בית התבשיל'

רעבים לנתינה שלך: 1-800-350-535

ת.ד 392 בני ברק. התרומות מוכרות לצרכי מס (סעיף 46)