הרב קניבסקי - תרומה לבית התבשיל

סעודות חג השבועות לאדם

120 ₪

סעודות חג השבועות והשבת

200 ₪

סעודות חג השבועות למשפחה

720 ₪

סעודות חג השבועות והשבת למשפחה

1,200 ₪

ארוחה חמה
לילד רעב

36 ₪

סעודות שבת לילד רעב

96 ₪

ארוחה חמה
למשפחה רעבה

180 ₪

ארוחה לשבוע
לילד רעב

252 ₪

סעודות שבת למשפחה רעבה

480 ₪

ארוחות לחודש
לילד רעב

975 ₪

סעודת עניים

360 ₪