התרומה שלך היא המנה שלהם!

יש מי שאצלו מנה זה חיסון, ויש מי שבשבילו זה פשוט סעודת פורים מבית התבשיל • מוישי ויענקי מחכים למשלוחן מ"המסעדה" כל יום, לא רק ביום הפורים. הם כבר יודעים שאפילו בסגר מותר למשלוחנים לעבוד, אבל אף אחד לא גילה להם את הסיפור האמיתי…

קרא עוד »

נפתחה מגבית מתנות לאביונים בהידור עבור 'בית התבשיל'

אלפי סעודות חג מבושלות יישלחו לבתי הנזקקים בעיצומו של יום הפורים ● תורמים לבית התבשיל סעודות פורים לאביונים וזוכים במצוות מתנות לאביונים כהלכה בו ביום ● גדולי ישראל שליט"א בקריאת קודש: "נמצא ש'בית התבשיל' אשר שולח את הסעודה בעצמה לאלפי האביונים – היא הצדקה המושלמת והמהודרת בפורים, וקיום מצוות מתנות לאביונים בהידור רב" ● האביונים רעבים לנתניה שלך, אל תחכה שהם יפשטו יד!

קרא עוד »

'בית התבשיל' בפניה נרגשת לקראת מגבית חנוכה: או שנכניס אותם הביתה או שנעזור להאכיל אותם

מגבית חנוכה של 'בית התבשיל' מתמקדת באותם אלפי ילדים רעבים ובני משפחותיהם המחכים לנס חנוכה * אלפי מנות יחולקו במשך ימי החנוכה ויועברו לבתי הנצרכים, בדרך של כבוד ובדיסקרטיות מלאה * מרנן ורבנן שליט"א במכתב תמיכה נלהב "פשוט הדבר להלכה, שתרומה למפעל בית התבשיל, כמוה כהכנסת האורח לבית ממש" * בימי חנוכה אלו לא משאירים ילדים רעבים

קרא עוד »

"לאפשר לכל יהודי לזכות בסגולה הנפלאה": ביום ההילולא: 'בית התבשיל' יערוך סעודת עניים ברוב עם לכבוד הרה"ק בעל ה'בת עין' זי"ע

"ידוע לי על משפחה אחת בארץ ישראל" סיפר כ"ק האדמו"ר מטאהש זי"ע, "אשר הוזקקו לדבר ישועה ורחמים וערכו סעודה ביום ההילולא קדישא של הרה"ק בעל ה'בת עין' זי"ע, ותיכף נושעו בישועה רבתי למעלה מדרך הטבע" (עבודת עבודה).

קרא עוד »

מאז התפרצות הקורונה: 'בית התבשיל' פועל סביב השעון להאכלת אלפי משפחות וקשישים בבידוד

יהודים מבוגרים הנצורים בביתם, משפחות מעוטות יכולת שילדיהם ניזונים ב'צהרונים' שנסגרו, אלו רק חלק מאלפי 'המצטרפים החדשים' לנתמכי 'בית התבשיל' מאז התפרצות הקורונה | 'קריאת חירום' לציבור לסייע בהוצאות

קרא עוד »