על פי ההלכה, אין יוצאים ידי חובת מצוות מתנות לאביונים אלא על ידי הענקת סעודת פורים במזון ממש לאביון בו ביום.
תרומה לבית התבשיל אינה סיוע כספי המגיע לנצרך שעושה בו כטוב בעיניו, זהו סיוע ישיר וממוקד המעניק באמצעות כספך סעודת פורים לאביונים ביום הפורים.

מעל אלפי סעודות – פורים נשלחות ממטבחי "בית התבשיל" ביום הפורים בעצמו.

הסעודות מגיעות לבתים שהשירה רחוקה מהם, לקשישים עריריים, ניצולי שואה, שראו ימים טובים יותר. לחולים ולמשפחות בהן לא התבשלה סעודת פורים על הכיריים ושמחת פורים נעצרה אצלן מאחורי הדלת.

 

[widgets_on_pages id="2"]