"על ידי תרומה למפעל בית התבשיל, המארח אלפים בדרך כבוד, מקיימים כפשוטו מצוות הכנסת אורחים בליל הסדר ובימי החג, והיא הצדקה לקמחא דפסחא המושלמת והמהודרת בפסח, וכמוה כהכנסת האורח לבית ממש, וקיום מצוות כל דיכפין" כך כתבו גדולי ישראל שליט"א בקריאת קודש למען בית התבשיל

ערב פסח היא תקופה עמוסה ביותר כאשר בכל בית יהודי מורגשת בימים אלו התרגשות ותכונה רבתית לקראת חג הפסח הבעל"ט, ההכנות מרובות כמו גם הקניות הרבות. כולנו עסוקים בהכנות לקראת ימים נעלים הקרבים ובאים.

תקופה זו לא פוסחת על ארגון 'בית התבשיל', הכנת אלפי ארוחות מזון מוכנות שיישלחו לבתי הנצרכים ויחולקו בחדרי האוכל המרכזיים של בית התבשיל מצריכה היערכות מוגברת ולוגיסטיקה מורכבת ביותר. ואכן בימים אלו משלים מטבח 'בית התבשיל' את ההיערכות הלוגיסטית הנרחבת לקראת מבצע 'כל דיכפין' שיימשך לאורך כל חג הפסח וכבר בראש חודש ניסן שכר בית התבשיל מטבח חלופי ענק שהוכשר במיוחד עבור הכנת אלפי סעודות הפסח לנזקקים. במקביל לפעילות השוטפת של הכנת אלפי ארוחות חמות ביום יום.

לעיתים נדמה כי הנהנים מ'בית התבשיל' הם בעיקר משפחות שבורות ורצוצות הגלויים לעין כל בחוסר תפקוד משווע והם אלו הזוכים לקבל לביתם את הארוחות החמות. או כל מיני תשושי נפש שנקלעו לכאן ואין ידם משגת לארוחה חמה ומזינה, והם אלו אשר נכנסים לחדר האוכל של בית התבשיל. אכן, גם הם נהנים מהאוכל החם של בית התבשיל. אך לא רק, אלא, ובעיקר הנמנים ממקבלי המשלוחים של בית התבשיל הם משפחות נורמטיביות לחלוטין שעד לא מכבר תיפקדו במאת האחוזים, ולצערנו אם המשפחה עקרת הבית נפלה למשכב או תששה נפשה ואין היא מסוגלת להאכיל פיות עולליה.

ולהוי ידוע שמקרים אלו מתרבים ל"ע יותר ויותר במהלך כל השנה, ובפרט בימים אלו של ערב פסח מצטרפות לצערנו משפחות רבות למעגל הנתמכים, כאשר נפשה של עקרת הבית אינה עומדת בנטל הכבד וקורסת תחת משאה, והיא ובני ביתה משוועים למנת אוכל חמה ומזינה, והם אלו העיקרים אשר נהנים מסעודות בית התבשיל בדיסקרטיות מלאה.

יצויין כי גדולי ישראל מכירים באופן אישי חלק גדול מהמשפחות הנהנות מבית התבשיל, ולפי בקשתם האישית של גדולי ישראל מקבלים משפחות אלו את הארוחות והתמיכות של בית התבשיל.

פעילות חסד ענפה זו, שאינה שובתת יומם ולילה, עולה סכומים אדירים, כשהאפשרות היחידה להמשך קיומה היא באמצעותכם – המשלחים. בתרומת ידכם הנדיבה אתם ממנים את שליחי 'בית התבשיל' כשליחים נאמנים שלכם להרנין לב אלמנות ויתומים ולשמח את המשפחות הנצרכות.

מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, שיבחו את פועלו הרב של בית התבשיל במתן אלפי ארוחות מוכנות למשפחות נצרכים בחלוקה ישירה לבתיהם ובחדרי האוכל המרכזיים של בית התבשיל – בסעודת ליל הסדר ובכל ימי חג הפסח. גדולי ישראל אף חתמו על קריאת קודש בה הם קוראים לכלל הציבור להיות שותפים בנתינת 'קמחא דפסחא' ממש לכל דיכפין.

"מעיקר הדין, מוטל על כל אחד ואחד לארח על שלחנו בליל סדר הפסח מאביוני עירו", כותבים גדולי ישראל שליט"א, "והנה כאשר ארגון החסד בית התבשיל מאכיל בליל הסדר ובכל חג הפסח נפשות רעבים ובנוסף שולח סעודות חג מבושלות וחמות לביתם של אלפי רעבים בדרך כבוד, מוטל על תושבי כל עיר ועיר חיוב גמור להחזיק מפעל קדוש כזה, ואשר על כן פועל בית התבשיל בשליחותנו ובשליחות הציבור כולו.

"ידוע לנו כי בחג הפסח משפחות שלמות ובתוכם ילדים רבים, אינם יכולים לחגוג את חג החירות כפשוטו וכמשמעו, ואין ידם משגת לסעודת החג הבסיסית ביותר ומצפים לכך בכיליון עיניים, והאיך נוכל לומר בליל הסדר 'כל דכפין ייתי ויאכל' בעוד אין רעבים מסבים של שולחננו בשעה זו", כותבים גדולי ישראל שליט"א בקריאת הקודש.

עוד כותבים גדולי ישראל שליט"א כי "פשוט הדבר להלכה, שעל ידי תרומה למפעל בית התבשיל, המארח אלפי עניים הן בבית הכנסת האורחים והן בבית הנצרכים בדרך כבוד, מקיימים כפשוטו מצוות הכנסת אורחים בליל הסדר, והיא הצדקה המושלמת והמהודרת בפסח, ותרומה לבית התבשיל כמוה כהכנסת האורח לבית ממש, כאשר בזכותם לא יישאר שום יהודי בישראל בחרפת רעב ל"ע בעיצומם של ימי חירות אלו".

בהנהלת בית התבשיל אף מביאים את דברי המשנה ברורה (סימן תכ"ט, ס"ק ו'), אשר כתב "ואלה המשתמטים עצמם מליתן קמח עניים יש עוון בידם. והנה ידוע שעיני העניים נשואות לזה וכשהם ישארו בדוחק וברעבון והוא יעלים עין בזה". וכתב 'שער הציון' שם כי "מן הדין היה יוצא במצות צדקה אם היו נותנין להעניים מעות שיקחו בעצמם חטים או קמח למצה, להכי קאמר דמנהג לחלק חטים שיהיה מקרב הנייתא (הנאתם)".