בחגים, יותר מתמיד, חשובה התרומה לנזקקים.

"סעודת יו"ט ללא אורחים אין זו שמחה של מצוה".
(רמב"ם, הלכות סוכה.)

"בשעת רצון כשהשם רוצה להיטיב עם האדם, מזמן לו עני כדי שיתמוך בו, יאכילהו וישקהו, אותו עני ממליץ אז טוב בעדו ובעד כל בני ביתו, להתברך בכל מילי דמיטב"
(הזוה"ק)

בימים בהם אתה מחפש לעצמך סנגור לקראת יום הדין, זה הזמן להשתתף במימון סעודות החגים לאביוני בית התבשיל ולקנות לעצמך זכות עצומה שערכה מי ישורנו.
אלפי סעודות חג מושקעות ומשובחות נשלחות אל מאות משפחות לקראת חגי תשרי.
במקביל, נהנים מאות נצרכים מסעודות ערוכות בהדר בחדר האוכל של בית התבשיל, המעניקות להם טעימה של חג כהלכתו.

 

[widgets_on_pages id="2"]