שליח מיוחד מטעם 'בית התבשיל' יעתיר על ציונו של הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר למען תורמי 'סעודות עניים' לזכותו ביום ההילולא

כוח נשגב טבע הקב"ה בעולמו, כוח המסוגל לפעול ישועות שלא כדרך הטבע, לעורר ולהמשיך רחמים וחסדים מן שמיא. הכוח הזה, לימדונו רבותינו גדולי הדורות, טמון בהענקת אוכל ליהודי רעב – 'געב'ן איד'ן צו עס'ן'. אחד הצדיקים שהכיר בקדשו בשגב ערכו של עניין זה, היה הרה"ק רבי ישעיה ב"ר משה מקרעסטיר זי"ע, שהערב, אור לג' אייר, יחול יומא דהילולא קדישא שלו.

"בשעה שכל צדיקי עולם עוסקים ב'רזי דרזין'" היה רבינו אומר בענוות קדשו, בעודו מחלק במו ידיו אוכל ליהודים לפני התקיעות בראש השנה, "אני עוסק ב'לשובע ולא לרזון' – שיהיה ליהודים מה לאכול". אינספור עובדות מרטיטות מתהלכות על מסירותו ודאגתו של אותו צדיק ועבודת קדשו בעניין זה של 'נתינת אוכל ליהודים רעבים'.

ומי שממשיך וצועד בדרכיו של אותו צדיק הוא ארגון החסד 'בית התבשיל' הפועל 365 ימים בשנה ברוחו והשראתו של אותו צדיק ועוסק בחלוקת ארוחות חמות ומזינות לנזקקים ורעבים עד פתח ביתם, לצד 'חדר אוכל' מרכזי בו מוגשות ארוחות חמות לכל דכפין בכבוד ובמסירות.

בערב יום הילולתו של הצדיק מקרעסטיר, יוצא 'בית התבשיל' ביוזמה מרגשת וייחודית: "סעודת עניים לכבודו של רבי ישעיה'לה". אתם תורמים 'סעודת הילולא' לכבודו של רבינו ישעיה ב"ר משה זי"ע – אנחנו לוקחים על עצמנו את הביצוע בשלימותו, אנו נבשל ונביא את הסעודה המושקעת אל בית המשפחה הנזקקת ביום ההילולא.

"ידוע ומקובל מצדיקים" אומרים לנו ראשי 'בית התבשיל', "שהצדיק בעולם האמת בראותו שיהודים ממשיכים את עבודתו בהאי עלמא והולכים בדרכיו – זה גורם לו את הנחת רוח הגדולה ביותר, ואם כן יהודי הרוצה לפעול ישועה אצל רבי ישעיה'לי מקרעסטיר זי"ע אזי העצה הטובה ביותר עבורו היא להעניק 'סעודת עניים' לעילוי נשמת רבי ישעיה ב"ר משה ביום ההילולא, והרי זו סגולה בדוקה לפעול ישועה בכוחו של אותו צדיק".

ב'סעודת הילולא' ייחודית זו, שתחולק לעניים ויהודים רעבים, ישתלבו אפוא ויאירו כאחד מפעלות קדשו של רבינו ישעיה ב"ר משה זי"ע, אותו צדיק וקדוש עליון שכל ימיו מסר נפשו, בענווה ובאהבת ישראל עילאית, להיטיב עם ישראל בכל כוחו, ועל כולנה בנתינת אוכל ליהודים רעבים, שהייתה בעיניו עבודת קודש נשגבה מעל לכול, ובנוסף תזכו שה'קוויטל' שלכם יונח על ציונו של רבינו ביום ההילולא.

בסייעתא דשמייא מיוחדת עלה בידי 'בית התבשיל' לשגר גם השנה שליח ת"ח מיוחד מטעמו אל העיירה קרעסטיר בהונגריה, שיעתיר על הציון במהלך יום ההילולא, ג' אייר, ויזכיר בעז"ה כל שם ושם של תורמי הסעודות לבית התבשיל לעילוי נשמת רבינו ישעיה בן רבי משה זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.

אין לך סגולה גדולה מאשר הכנסת אורחים והענקת אוכל לרעבים, כפי שאמרו צדיקי הדורות זי"ע כי 'אורח', נוטריקון – אור ח', רמז לברכה השמינית בתפילת שמונה עשרה היא ברכת 'רפאנו ה' ונרפא', ללמדנו כי בזכות הכנסת אורחים זוכה אדם שתאיר בו הברכה השמינית ויזכה לרפואה ובריאות מעולה, אכי"ר.

ל'סעודת עניים' ושליחת 'קוויטל' שיוזכר על הציון הקדוש בקרעסטיר ביום ההילולא ע"י 'בית התבשיל' יש להתקשר למספר: 1800-350-170, וכמו כן ניתן גם לשלוח באמצעות עמדות 'נדרים פלוס'.