"ידוע לי על משפחה אחת בארץ ישראל" סיפר כ"ק האדמו"ר מטאהש זי"ע, "אשר הוזקקו לדבר ישועה ורחמים וערכו סעודה ביום ההילולא קדישא של הרה"ק בעל ה'בת עין' זי"ע, ותיכף נושעו בישועה רבתי למעלה מדרך הטבע" (עבודת עבודה).

התעוררות עצומה חלה בשנים האחרונות לערוך סעודת הילולא לכבודו של אותו צדיק יסוד עולם, הרב הקדוש ר' אברהם דב מאווריטש זי"ע, בעל הספר הקדוש 'בת עין', אשר בערוב ימיו השתקע בעיר הקודש צפת, כאשר מלבד עצם העניין בעריכת סעודת הילולא של צדיק, נודעה והתפרסמה סעודה זו כסגולה נפלאה ובדוקה להיפקד ולהיוושע בכל מילי דמיטב.

המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א מספר על יהודי חסיד דל אמצעים שנסע להשתטח על ציונו של ה'בת עין' ביום ההילולא, לפני שנים, וביקש בדמעות להיוושע בפרנסה. בלילה התגלה אליו ה'בת עין' בחלומו ואמר כי הסב לו קורת רוח כשפקד את קברו, "אך מדוע לא ערכת סעודה לרגל היארצייט?".

מיד בהקיצו מחלומו קיבץ האיש עשרה יהודים וערך סעודת הילולא. למחרת היום הלך וקנה כרטיס הגרלה במפעל הפיס והנה, כעבור כמה ימים גילה להפתעתו שזכה בהון עתק ממנו התעשר בעשירות גדולה… כאמור, בשנים האחרונות עברה הסגולה מפה לאוזן, ואינספור סיפורים מרעישים נשמעים מפי בעלי המעשה שנושעו בעקבותיה.

רבים מאוד משתוקקים גם הם לזכות בסגולה זו, אלא ששאלות כמו 'איך אני אארגן סעודה, ומהיכן אמצא עשרה אנשים' וכדומה, מרפות את ידיהם, וחבל.

אך השנה לא עוד, אחרי המוני פניות ובקשות, ארגון החסד 'בית התבשיל' בבני ברק, לוקח על עצמו את המשימה לאפשר לכל יהודי לערוך סעודה לכבוד ה'בת עין'. ולא סעודה רגילה, אלא סעודה המוגשת ליהודים נזקקים ורעבים שסגולותיה הנשגבות רבות מצד עצמה.

אתם קונים את צרכי הסעודה, באמצעות תרומה של מנות סעודה ל'בית התבשיל', כשכל שאר המלאכה, הכנת המנות ובישול המאכלים והגשתם, הם באחריותו של 'בית התבשיל' המבצע זאת על הצד המושלם והיותר טוב, כעדויותיהם של מרנן גדולי הדור שליט"א.

ביום י"ב כסלו, בעיצומו של יומא דהילולא קדישא, תיערך באולם האוכל המרווח של 'בית התבשיל' ששעריו פתוחים מדי יום לכל דכפין, סעודת עניים ענקית ומפוארת, במעמד גדול וברוב עם, כיאה וכיאות לאותו צדיק בעל ההילולא, במהלכה יעלו את זכרו הקדוש של רבינו, יחזרו על דברים ממשנתו ותורתו, ויזכירו ויבקשו על תורמי הסעודה לדבר ישועה ורחמים.סעדני ואיוושעה!