עם פתיחת 'מגבית פורים' תשע"ט: מרנן גדולי ישראל שליט"א: תרומה ל'בית התבשיל' היא הדרך המהודרת ביותר לקיום "מתנות לאביונים" בו ביום

ברוב בתי ישראל, כאשר נשמעת בימים אלו השאלה "מה נאכל השנה בסעודת פורים?", הכוונה המשמחת היא לתפריט החגיגי של הסעודה: באיזה רוטב יטבול השנה דג הסלמון, מה תהיה המנה העיקרית, ומה יהיה תוכנן של עלי הכרוב הממולאים שיוגשו ברוב עליצות לשולחן החג.

קשה לחשוב על זה, אבל באלפי בתים מקבלת השאלה 'החגיגית' הזו גוון מצמרר, מחריד: "מה נאכל השנה בסעודת פורים?"… לרוב היא גם נשארת ללא מענה, ממשיכה לרחף כצל קודר בין קירות הבית והמקרר הכבוי. מי שמעניק מזה שנים את התשובה המשמחת והמשביעה ביותר לשאלה הזו, הוא ארגון 'בית התבשיל בני ברק'.

ביום הפורים, בשעה שמבתי ישראל מיתמר ריח סעודות החג, מתרוצצים שליחי בית התבשיל ברחובות העמוסים, עולים ויורדים בבנייני קומות, כשהם נושאים בידיהם קופסאות מלאות כל טוב, סעודות חג ריחניות, מושלמות, עשויות בקפידה, הממלאות את אותם בתים באורה ושמחה, כמו בכל בית יהודי ביום הכי שמח בשנה.

"להוי ידוע, כי ביום הפורים משפחות שלמות ובתוכם ילדים רבים, רעבים לסעודת פורים כפשוטה ואין ידם משגת למשתה ושמחה ומצפים לזאת בכליון עיניים" כך כותבים גדולי ישראל שליט"א במכתב למען "מגבית פורים" של 'בית התבשיל' הנפתחת ויוצאת לדרך בימים אלו, לקראת חג הפורים שבפתח.

כל אברך וצורבא מרבנן שלמד את 'הלכות פורים' ומצוות היום, מכיר בוודאי את דבריו היסודיים של ה'משנה ברורה' (סימן תרצ"ד) כי כדי לקיים 'מתנות לאביונים' בהידור, צריכה המתנה להועיל ולסייע לאביון בסעודת החג, וכלשונו "דלכתחילה צריך ליתן לאביון דבר הראוי ליהנות ממנו בפורים מאכל או מעות שיוכל להוציא בפורים", וכך גם קובע ה'שערי תשובה': "אינה קרויה מתנה אלא אם כן יש בה כדי מתנה המועלת, דהיינו כדי שיעור סעודה".

את פסק ההלכה הזה מזכירים גם מרנן גדולי ישראל שליט"א במכתבם, ה"ה מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א, מרן הגר"נ קרליץ שליט"א, מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, מרן הגר"ש בעדני שליט"א וכ"ק מרן אדמו"ר מטשערנוביל שליט"א, הכותבים בלשון זו:

"מחמת שעיקר מצוות מתנות לאביונים לפי ציווי חז"ל הוא סעודת פורים, נמצא ש'בית התבשיל' אשר שולח את הסעודה בעצמה לאלפי האביונים – היא הצדקה המושלמת והמהודרת בפורים, וקיום מצוות מתנות לאביונים בהידור רב ובשלמות, כאשר בזכותם לא יישאר שום יהודי בישראל בחרפת רעב ל"ע בעיצומם של ימים אלו. והנה כאשר 'בית התבשיל' מאכיל בו ביום נפשות רעבים ועוד שולח לביתם של האביונים בדרך כבוד בו ביום, חיוב גמור להחזיק מפעל קדוש כזה הפועל בשליחותנו ובשליחות הציבור כולו".

בימים אלו מגיעה התכונה בבית התבשיל לשיאה, כאשר לקראת יום הפורים משלש 'בית התבשיל' את כמות משלוחי מנות המזון המבושל המגיע ישירות לאביונים והנזקקים, הללו מקבלים לבתיהם על ידי שליחי 'בית התבשיל' מארז ובו מנות מבושלות לשלוש סעודות (!) ליל הפורים, בוקר הפורים וסעודת הפורים עצמה.

עם פתיחת 'מגבית פורים' תשע"ט בימים אלו, מציינים בפנינו ראשי 'בית התבשיל' כי עלותה של סעודת חג בודדת לאביון היא 36 ₪, כאשר עלותן של שתי המנות הדרושות לקיום 'מתנות לאביונים' (מיעוט רבים שניים, כפי שנפסק להלכה) היא 72 ₪.