לקראת הימים הנוראים תש"פ יוצא 'בית התבשיל' בקריאה נרגשת ● מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א: "ראוי לכל אחד לקיים המנהג לשלוח מנות בערב ראש השנה"

"איזו לרעב ואיזו לשובע"… כשמילים אלו בוקעות מפי רובנו, בתפילת ראש השנה, המחשבה נודדת חיש למדינות רחוקות, מוכות רעב ואסון. אבל יש כאלו בינינו, בבית הכנסת, על אותו ספסל, שאינם זקוקים להפעיל את חוש הדמיון, עבורם שאלת הרעב או השובע, היא שאלה יומיומית, שאלת החיים!

אין לך יהודי שליבו אינו דופק בדאגה בימים אלו, בואכה יום הדין – ראש השנה, לקראת רגע ההכרעה הגורלי: כיצד תיראה השנה הבאה, הבריאות, הנחת, הפרנסה, האושר. ובכן, מה עושים?

חז"ל קובעים כי הצדקה, יחד עם התשובה והתפילה, בכוחה להעביר את רוע הגזירה. וצדקה תציל… חז"ל גם לימדונו שהצדקה המהודרת ביותר, זו שבכוחה לפעול את הדברים הנשגבים ביותר, היא הענקת ארוחה חמה ומבושלת לעני רעב, עוד יותר מנתינת סכום כסף גדול לעני.

ברור, לאור זה, שהענקת סעודת חג, בעיצומו של ראש השנה – יום הדין, למשפחה נזקקת ורעבה, זהו הסניגור המושלם ביותר  לבוא עמו ליום הדין. "והיא הצדקה המושלמת וסניגור גדול לזכות בדין" כותבים מרנן גדולי הדור שליט"א במכתבם למען מגבית 'ימים נוראים' של בית התבשיל.

תארו לעצמכם, עומד לו יהודי לפני קונו בתפילת ראש השנה, מבקש מהקב"ה שנה טובה ומתוקה, באותה שעה בדיוק יושבת משפחה שלימה ואוכלת 'בזכותו' סעודת חג חמה טעימה ומשביעה, כמו בכל בתי ישראל, והסניגור פורח חיש למרומים עם זכות אדירה זו, היש לך מליץ יושר גדול מזה…

"ושלחו מנות לאין נכון לו – כי קדוש היום לאדונינו" הורה נחמיה הנביא לבני ישראל ביום ראש השנה, לזכור את הנזקקים, מעוטי יכולת, לשגר להם מנות ומאכלים. "ונוהג אני לשלוח מנות לעניים ערב ראש השנה" מעיד על עצמו רבינו בעל ה'פרי חדש' זצ"ל, "כדכתיב 'לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו'.

ואכן, בפתחה של מגבית הימים הנוראים אשתקד, התבטא מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א כי ראוי לכל אחד ואחד לקיים את המנהג המיוחד: 'מנהג משלוח מנות בערב ראש השנה', כדברי בעל ה'פרי חדש', וב"ה שעל ידי בית התבשיל המחלק בערב ראש השנה אלפי מנות לנזקקים, ניתן לקיים בהידור מנהג זה.

במטבח המרכזי של בית התבשיל משלימים בימים אלו את ההיערכות הגדולה לקראת החגים הבעל"ט, בהכנתם של אלפי מנות חגיגיות מושקעות, ארוזות למשלוח ישיר לבתי הנזקקים בצורה מכובדת ודיסקרטית, לצד המנות שיוגשו בחדרי האוכל המרכזיים של בית התבשיל, במהלך הימים טובים וחול המועד סוכות.

ערב יום הרת עולם בו נקבע גזר דינו של כל אחד מעמנו, פונה ארגון 'בית התבשיל' בקריאה אישית ונרגשת לכל יהודי: "פתח ליבך, עזור נא להביא לאלפי בתים ומשפחות את שמחת החג, כדי שלא יישבו חס וחלילה עטופים ברעב, לפני שולחן ריק ומזעזע בעליבותו, בעיצומו של חג. ובזכות מצוה גדולה זו תרכוש לעצמך 'פרקליט' ומליץ יושר עתיר זכויות ליום הדין, ותזכה להיכתב ותחתם בעז"ה לשנה טובה ומבורכת.